Företaget

Om företaget

 

NS Patent är en patentbyrå som ser varje klient som ett unikt projekt. Min målsättning är att mina klienter skall känna att deras specifika behov har tillgodosetts och att de har erhållit ett arbete av högsta kvalitet.

 

Jag arbetar främst med nyhetsundersökningar, patenterbarhetsbedömningar och utarbetande samt handläggning av patentansökningar. Jag tillhandahåller också rådgivning i patentrelaterade frågor .

 

Jag arbetar med såväl stora som små klienter och strävar alltid efter attt tillgodose klientens unika behov. Min insats kan bestå av en enskild nyhetsundersökning eller patentansökan likaväl som att bistå vid upprättandet av en långsiktig patentstrategi. För kunder med begränsad erfarenhet av immaterialrättsliga frågor bidrar jag gärna med min expertis för att säkerställa att mina klienter får maximal nytta av sina patentansökningar.

 

 

 

 

 

 

NS Patent är medlem i SEPAF, Sveriges Patentbyråers Förening, och tillämpar SEPAFs allmänna uppdragsvillkor och etikregler.

 

NS Patent Tel: 0739-857732 E-post niklas.svensson@nspatent.se Postadress: St Jörgens Allé 3 42249 Hisings Backa